Алатки


Провери дали компанијата е Коректна фирма?

cover photo
Search Компании

  

divider

Како функционира нашата програма преку пример


Анализа

Преку примерот во видеото погоре можете да видите како нашата програма врши анализа на 3 различни компании. Анализата се состои од внесување на генерални податоци за фирмата. Потоа за тие податоци се пребаруваат претходно дефинирани интернет портали. Таму се прелистува нивната содржина и се бараат истите термини, со помош на пајаци (crawlers).  Една од нив има позитивен коефицент на спомнувања, а другите 2 имаат негативен. Редослед по кој работи програмата е следниот:

  1. Најпрво се запишуваат податоците на фирмата која ќе се анализира.
  2. Се превзема претходно подготвена листа со „чуствителни зборови“, најчесто користени негативни епитети од говорниот јазик, кои потоа програмата ќе ги пребарува.
  3. Во оваа фаза, програмата пребарува и споредува дали на интернет името на фирмата се поврзува со некој од чуствителните зборови.
  4. На крај се покажува резултатот, кој може да биде позитивен доколку не постои никакво поврзување со зборовите, или негативен во случај ако се најде конекција.
  5. При позитивен резултат фирмата се квалификува за Сертификатот, а доколку имате негативен резултат Ви стоиме на располагање доколку сакате да ја подобрите Вашата он-лајн репутација.

Доколку не се пронајдени негативни чуствителни термини кои се поврзуваат со компанијата за која се врши анализа тогаш таа фирма е Коректна Фирма. Тоа значи дека услугата или производот кои го пласираат ги задоволува сите потреби на своите клиенти и се одличуваат со одлична етика. Тоа, секако, треба да биде наградено и експонирано.