Сертификати и признанија – Како да се користи нивниот потенцијал

Сертификати и признанија – Како да се користи нивниот потенцијал

Се почесто Компании се среќаваат со понуди за учество во различни PR проекти. Еден од производите кои припаѓаат кон овој тип на рекламирање се сертификатите кои преку квалитетно користење можат да доведат до немерливи придобивки наспроти нивната цена.

Најважно во таков случај е да ги искористиме можностите што ни ги обезбедува дадениот производ. Најважно е да постигнеме со минимален придонес до максималниот број на луѓе. Треба да сме свесни дека сите признанија од овој тип – стекнати со повеќе или помалку труд имаат за цел градење на долготрајни позитивни односи претприемач – клиент. Токму за тоа при изградба на таков тип односи треба да се презентираат овој тип признанија уште при првиот контакт со клиентот. За таа цел да се реализира најлесен пристап е секој сертификат да биде презентиран на видливо место. Тоа може да биде канцеларија,  магацин, најважно е да биде на видно место од самиот влез во просторијата.

Електронската верзија на сите сертификати е исто така значајна алатка за Вашата промиција. Имајќи ги предвид актуелната интернет мода како и количеството клиенти, кое ги користи информациите во интернет просторот, исклучително корисно е презентацијата на добиената награда во електронска форма. Некои проекти, како што се „Коректна Фирма“ обезбедува можност за презентирање на цели корпоративни понуди на интернет страници што освен потврда на фактот дека компанијата добила Сертификат исто така дава можност на фирмата да се рекламира во оваа средина. Дел од практиката исто така е поставување на логото на проектот, во кој дадена фирма учествува во сите издадени фактури. Синоним за правилна употреба на сертификати е максималното ширење на фактот за поседување од претпријатието.

Сертификатот Коректна Фирма постои на европскиот пазар од 2012 година. Овој европски проект се спроведува преку македонската фирма Корект Компани ДООЕЛ Скопје. Во земјите од регионот како на пример Бугарија, реализацијата е успешна благодарение на брзото адаптирање на постоечките бизнис модели кон однесувањето и реакциите на корисниците на новите интернет трендови. Најновите информатички технологии обезбедуваат достапност на клиентите до широк спектар на информации за секој производ, услуга, претпријатие или институција. Корисниците бараат секакви податоци, јавно достапни, за компаниите чии производи ги конзумираат. Сакаат да знаат дали некоја компанија е сигурна и веродостојна. За таа цел, сопствениците на мобилни уреди поминуваат голем дел од своето време на интернет – барајќи и читајќи големи волумени на податоци. Токму тука, нашaта програма се обидува да создаде мост меѓу производителите и потрошувачите. Нашите алатки ни помогаат да ги филтрираме и наградиме фирмите кои имаат позитивни спомнувања на интернет. Секако и да им помогнеме на тие кои немаат.Досега ниту една институција не спроведувала истражувања базирани на оваа методологија во Македонија. За разлика, во Европа каде овој тип на истражувања се стандард долги години наназад.

Leave a comment