Започнуваме со работа

Започнуваме со работа

Почитувани посетители,

од оваа година „Коректна фирма Македонија“ започнува со работа. Нашата цел е да создадеме филтер преку кој ќе поминуваат само учесниците во македонското стопанство кои имаат „коректна“ репутација на интернет.
Новата дигитална ера го отвори патот за сите да можеме да бидеме слушнати јавно и во големиот број на луѓе индивидуалните гласови се губат под лавината. Тука сме ние да помогнеме со нашиот авторски алгоритам кои го чешла интернетот за сите спомнувања за индвидуални фирми. Секој глас е пронајден, индексиран и проценет. Само фирми кои имаат низок коефицент на негативни спомнувања можат да го имаат сертификатот „Коректна фирма“ кои потврдува за одличната услуга на фирмата – носител на потврдата.

Сертификатот Коректна Фирма постои на европскиот пазар од 2012 година. Овој европски проект се спроведува преку македонската фирма Корект Компани ДООЕЛ Скопје. Во земјите од регионот како на пример Бугарија, реализацијата е успешна благодарение на брзото адаптирање на постоечките бизнис модели кон однесувањето и реакциите на корисниците на новите интернет трендови. Најновите информатички технологии обезбедуваат достапност на клиентите до широк спектар на информации за секој производ, услуга, претпријатие или институција. Корисниците бараат секакви податоци, јавно достапни, за компаниите чии производи ги конзумираат. Сакаат да знаат дали некоја компанија е сигурна и веродостојна. За таа цел, сопствениците на мобилни уреди поминуваат голем дел од своето време на интернет – барајќи и читајќи големи волумени на податоци. Токму тука, нашaта програма се обидува да создаде мост меѓу производителите и потрошувачите. Нашите алатки ни помогаат да ги филтрираме и наградиме фирмите кои имаат позитивни спомнувања на интернет. Секако и да им помогнеме на тие кои немаат.Досега ниту една институција не спроведувала истражувања базирани на оваа методологија во Македонија. За разлика, во Европа каде овој тип на истражувања се стандард долги години наназад.

Leave a comment